יום עיון אקדמי

גורלם של שני ברונים, לרגל חשיפת ארכיוני יק"א בארכיון המרכזי

Academic seminar

The Fate of Two Barons In Honor of the Discovery of the Jewish Colonization Association Archives at the Central Archives for the History of the Jewish People

אירועים נוספים

More Events