אומרים שירה

סדרת מפגשים על שירה עברית ושירת עולם בהנחיית פרופ' רפי וייכרט

אירועים נוספים

More Events