יהושע, ישוע, רשב"י

פרקים מעולמו הדתי של היהודי הגלילי בשלהי העת העתיקה

Joshua, Jesus, Rashbi

Chapters from the religious world of the Galilee Jew in late antiquity

אירועים נוספים

More Events