שיעורי בית
חוקרים מזמינים את הקהל להצצה אל מחקרם

"בשער הגטו בוערת האש": מלים אחרות למנגינות מוכרות, לרגל יום השואה

ד"ר גילה פלם

ד"ר גילה פלם, מנהלת מחלקת המוזיקה וארכיון הצליל הלאומי, הספרייה הלאומית

דימוי: שמערקע קאטשערגינסקי, לידער פון די געטאס און לאגערן, ציקא , ניו יורק 1948, אוסף מאיר נוי, הספרייה הלאומית

Wed
7.4.2021
7
ב
Apr
2:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

שיעורי בית

HEB
Visiting Scholars
Scholars invite the public for a glimpse into their research

“At the Gate of the Ghetto in the Burning Fire”: Different Words to Familiar Tunes, in Honor of Holocaust Remembrance Day

Dr. Gila Flam, Head of the Music Department and National Sound Archive, National Library of Israel, Jerusalem

Wed
7.4.2021
2:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Visiting Scholars

אירועים נוספים

More events