מסעות מושלי אירופה לארץ הקודש
סדרת מפגשים

הנסיך פרדריך השלישי מסקסוניה, הרפורמציה ומפת לוקס קראנך

מפגש ראשון

ד"ר סטפן ליט, אוצר אוסף מדעי הרוח בספרייה הלאומית

Thu
4.2.2021
4
ב
Feb
17:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

מסעות מושלי אירופה לארץ הקודש

HEB
Journeys of European Rulers to the Holy Land
Series

Prince Frederick III of Saxony and the Lucas Cranach Map

First Meeting:

Dr. Stefan Litt, Curator, Humanities Collection, NLI

Thu
4.2.2021
17:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Journeys of European Rulers to the Holy Land

אירועים נוספים

More events