דימוי: גלויה מאת הרב אי"ה קוק בעניין מכירת אדמות באר יעקב לצרכי שמיטה לפי ההרשאה שנשלחה אל הרב קוק. 1909, אוסף הרב יעקב יצחקי, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
ראש בראש
פולמוסים נבחרים מאוצרות הספרייה

הרב קוק: על פסיקה, קדושה, חילון וחרדיות - השמיטה כליבה פולמוסית

פרופ' אבינעם רוזנק

פרופ' אבינעם רוזנק, האוניברסיטה העברית

תצוגת פריטים מאוצרות הספרייה, ד"ר יוחאי בן גדליה

Wed
9.2.2022
9
ב
Feb
19:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

אולי יעניין אותך גם:

ראש בראש

Image: A postcard from Rabbi Abraham Isaac Kook about the sale of the land of Beer Yaakov for the purpose of shmita, according to the authorization sent to Rabbi Kook, 1909. The Collection of Rabbi Yaakov Yitzhaki, the Central Archives for the History of the Jewish People
HEB
Head to Head

Rabbi Kook: On Ruling, Holiness, Secularization and Haredism: Shmita as the Kernel of Debate

Professor Avinoam Rozenak

Professor Avinoam Rozenak, Hebrew University

Presentation of Items from the Library’s collections, Dr. Yochai Ben-Ghedalia

Wed
9.2.2022
19:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Head to Head

אירועים נוספים

More events