דימוי: צילום פרטי
יהושע, ישוע, רשב"י
פרקים מעולמו הדתי של היהודי הגלילי בשלהי העת העתיקה

הסיפור המכונן הגלילי: מיתוס וגלגוליו

מפגש שני: פרופ' אלחנן ריינר

ביסוד עולמו הדתי של היהודי הגלילי נמצא המיתוס, הקושר את הסיפור המקראי לסביבה בה הוא מסופר. המיתוס אינו פרשנות, הוא חי בצד הפרשנות. במידה רבה הוא תרגום מן השפה המקראית לשפה המקומית, לנופיה ולמסורותיה. המפגש השני יעסוק אפוא בהתהוות המיתוס, פרקי היסוד שלו ובזיקתו אל המקום הקדוש הגלילי.

Tue
19.10.2021
19
ב
Oct
18:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

יהושע, ישוע, רשב"י

HEB
Joshua, Jesus, Rashbi
Chapters from the religious world of the Galilee Jew in late antiquity

Tue
19.10.2021
18:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Joshua, Jesus, Rashbi

No items found.

אירועים נוספים

More events