יום עיון בעקבות כתיבתו של נתן זך

"מי יכול היה לדעת מה שלא ידעתי", המירדף האפיסטמולוגי בשירתו המוקדמת של נתן זך

מושב ראשון: פרופ' דן מירון האוניברסיטה העברית

דברי פתיחה וברכה: ד"ר חזי עמיאור, אוצר אוסף ישראל, הספרייה הלאומית


Thu
18.2.2021
18
ב
Feb
17:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

יום עיון בעקבות כתיבתו של נתן זך

HEB
Seminar on the Writings of Natan Zach

“Who Could Have Known What I Didn’t Know” The Epistemological Chase in Natan Zach’s Early Poems

First Session: Prof. Dan Miron, Hebrew University

Opening Words and Introduction: Dr. Hezi Amior, Curator of the Israel Collection, NLI

Thu
18.2.2021
17:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Seminar on the Writings of Natan Zach

אירועים נוספים

More events