תרבות לא כתובה
סדרת מפגשים על אוספי האמנויות שבספרייה הלאומית

מקום וסמל: ירושלים בעבודותיו של דן ריזינגר לציון הפקדת ארכיון דן ריזינגר בספרייה הלאומית

מפגש שני: אשכול עיצוב

דברי פתיחה: הילה זקסנברג, מנהלת אספי המורשת הדיגיטליים בספרייה הלאומית

ד"ר אילן ריזינגר

דימוי: עיצוב: דן ריזינגר

Wed
13.1.2021
13
ב
Jan
18:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

אולי יעניין אותך גם:

תרבות לא כתובה

HEB
Unwritten Culture
A Series of Meetings About the Arts Collections of the National Library

Place and Symbol: Jerusalem in the Works of Dan Reisinger, Commemorating the National Library’s Acquisition of Dan Reisinger’s Archive

Second Meeting: Design

Opening words: Hila Zaksenberg, Director of Digital Heritage Collections at the National Library

Dr. Ilan Reisinger

Image: Design: Dan Reisinger

Wed
13.1.2021
18:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Unwritten Culture

אירועים נוספים

More events