שיעורי בית
חוקרים מזמינים את הקהל להצצה אל מחקרם

אריה מכונף ועז רוח – חייו הסוערים של המשורר יוסף ברודסקי

בהשתתפות: פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' נילי כהן

Mon
13.1.2020
13
ב
Jan
12:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

שיעורי בית

HEB
Visiting Scholars
Scholars invite the public for a glimpse into their research

Mon
13.1.2020
12:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Visiting Scholars

אירועים נוספים

More events