שיעורי בית
חוקרים מזמינים את הקהל להצצה אל מחקרם

The Dawn of the Modern Book: Erhard Ratdolt, a Printer in Venice (1476-1486)

Dr. Edoardo R. Barbieri & Dr. Luca Rivali

Dr. Edoardo R. Barbieri, Full Professor in History of the Book, Catholic University of Milan

Dr. Luca Rivali, Assistant Professor in Bibliography, Catholic University of Milan

Sun
14.3.2021
14
ב
Mar
19:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

שיעורי בית

ENG
Visiting Scholars
Scholars invite the public for a glimpse into their research

The Dawn of Modern Book: Erhard Ratdolt, a Printer in Venice (1476–1486)

Dr. Edoardo R. Barbieri & Dr. Luca Rivali

Dr. Edoardo R. Barbieri, Full Professor in History of the Book, Catholic University of Milan

Dr. Luca Rivali, Assistant Professor in Bibliography, Catholic University of Milan

Sun
14.3.2021
19:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Visiting Scholars

אירועים נוספים

More events