מפגש עם פריטים נבחרים מאוצרות הספרייה

The Old and the Beautiful - Illumination and Text in the World's Largest Collection of Passover Haggadot

Dr. Yoel Finkelman

Dr. Yoel Finkelman, Curator of the Judaica Collection, the National Library of Israel

Tue
16.3.2021
16
ב
Mar
19:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

עוד מסדרת 

מפגש עם פריטים נבחרים מאוצרות הספרייה

ENG
Encounter With Library Treasures

The Old and the Beautiful - Illumination and Text in the World's Largest Collection of Passover Haggadot

Dr. Yoel Finkelman

Dr. Yoel Finkelman, Curator of the Judaica Collection, the National Library of Israel

Tue
16.3.2021
19:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Encounter With Library Treasures

No items found.

אירועים נוספים

More events