יום עיון אקדמי
גורלם של שני ברונים, לרגל חשיפת ארכיוני יק"א בארכיון המרכזי

ארגנטינה או פלשתינה?

ברכות: פרופ עמוס גולדברג, ראש מכון המחקר ליהדות זמננו

ד"ר מרגלית בז'רנו, אמילט

אל האדמה, רעיון והיסטוריה (1804-1914)

פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית

הברון רוטשילד וראשית ההתיישבות בא"י

פרופ' רן אהרונסון, האוניברסיטה העברית

הצגת אוסף יק"א בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

גב' דניז ריין, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

רוטשילד והירש: גורלם של שני ברונים

פרופ' חיים אבני, האוניברסיטה העברית

מנחה: ד"ר יוחאי בן גדליה, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

Thu
22.10.2020
22
ב
Oct
17:00
אירוע מקוון
ללא תשלום

אולי יעניין אותך גם:

יום עיון אקדמי

Academic seminar
The Fate of Two Barons In Honor of the Discovery of the Jewish Colonization Association Archives at the Central Archives for the History of the Jewish People

Argentina or Palestine?

Greeting: Professor Amos Goldberg, Institute of Contemporary Jewry

Doctor Margalit Bejarano, AMILAT

Back to the Land, Theory and History (1804-1914)

Professor Israel Bartal, Hebrew University

Baron Rothschild and the Beginning of Settlement in the Land of Israel

Professor Ran Aharonson, Hebrew University

Presentation of the Jewish Colonization Association Collection at the Central Archives for the History of the Jewish People

Ms. Denise Rein, Central Archive for the History of the Jewish People

Rothschild and Hirsch: The Fate of Two Barons

Professor Haim Avni, Hebrew University

Moderator: Doctor Yochai Ben-Ghedalia, Central Archive for the History of the Jewish People

Thu
22.10.2020
17:00
Online Event
Free of charge

More from the series 

Academic seminar

אירועים נוספים

More events