מאגרים

סדרת מפגשי הדרכה לשימוש בכלים אינטרנטיים במדעי היהדות

Database Series

Training Sessions on the Use of Online Tools in Jewish Studies

אירועים נוספים

More Events